Butik

Vår socken Daretorp del I

Slutsåld

Manus till böckerna är framtagna i studiecirkelform där de muntliga berättelserna fått spelrum. Deltagarna i dessa cirklar har hjälpts åt att minnas och återskapa historierna och vi har tecknat ner dessa. I efterhand har vi sedan sökt faktabelägg för det som berättats.

Den första boken om Daretorp behandlar näringsliv och företagande i skogsbygden på Hökensås i gången tid. Eftersom merparten av skogen ägdes, och alltjämt ägs, av Hökensås häradsallmänning, behövde befolkningen ha andra sidosysslor för att kunna dra sig fram. De magra markerna gav just inte mycket tillbaka till småbönderna. I dessa skogsmarker återfinns en enorm kreativitet och företagsamhet. Folk i gången tid utnyttjade sina möjligheter att finna inkomster på alla upptänkliga sätt.

Teckna intresse för eventuell nyutgåva

Vår socken Daretorp del II

250 kr. OBS! Sänkt pris.
Frakt 65 kr

Även till denna bok är manus till största delen baserat på den muntliga berättartraditionen men här har vi kunnat hämta mera uppgifter från skrivna källor. Boken handlar om all den verksamhet som man tillsammans var tvungen att organisera på demokratiska grunder, ibland på länsnivå eller kanske rent av på riksplanet.

Vi tror att vi i dagens samhälle är så välorganiserade men vårt land hade nog inte varit där det är utan alla dessa kloka människor som kunde organisera upp verksamheter och få det att fungera. I denna Daretorpsbok behandlas kommunen, skolan, kyrkan, knekthållet, vägar, posten med flera organisatoriska lösningar som har många hundra år på nacken. I senare tid tillkommer frikyrkoförsamlingar, föreningsverksamhet, eldistributionsförening, sjuk- och hälsovård mm, mm.

Sporrongs motorsågsbok

225 kr
Frakt 65 kr

Kontaktperson Herbert Hjelm. Tel 0502-20125.