Om föreningen

Vi finns på Hökensås där skogen är huvudsaken. Förr var den en ren råvarukälla, idag är den även populär som besöksmål för rekreation och friluftsliv. Här i bygden finns gott om driftiga människor och småföretagandet är stort. Vår förening värnar om bygdens historia och dess potentialer för utveckling. I Daretorpsbygden ska man kunna leva, bo och verka även i en framtid i denna bygd.

Styrelse för Daretorpsbygdens Intresseförening

Ansvar Namn
Ordförande Helena Dagman
Vice Ordförande Gotthard Persson
Kassör Per-Philip Stark
Sekreterare Margareta Stark
Vice sekreterare Peter Dagman
Ledamöter Magnus Hedström
Kjell Gustafsson
Lennart Carlsson
Kenneth Gustafsson
Hedersledamot Lennart Hagenvind
Suppleanter Bo Gustavsson
Tina Jeppesen
Therese Cedin
Else-Marie Bertilsson
Jonny Nilsson
Revisorer Mats Bengtzon
Eva Frejdh
Revisorsuppleant Per Karlsson
Valberedning Ulf Bertilsson
Håkan Gustavsson
Ingrid Olofsson
Hemsidesansvarig Per Karlsson
Facebookansvarig Therese Cedin
Dataansvarig Jan Klang
Vapenansvarig Johan Hjelm
Konstansvarig Irene Hjelm