Verksamhet

Trivselcaféer i Parhuset

Sedan våren 1995 arrangerar Daretorpsbygdens Intresseförening Trivselcafé för pensionärer och andra daglediga. Numera hålls det tre caféer på våren och lika många på hösten. Till varje café hjälps man åt att baka kaffebröd.

Caféerna hålls alltid sista, eller i undantagsfall näst sista, torsdagen i månaderna februari, mars och april, respektive september oktober och november. Tiden är klockan 14-16 varje gång.

Café-träffarna inleds med någon typ av program, det kan vara kåserier, föredrag, information eller sång och musik. Därefter väntar eftermiddagsfika, lotteriförsäljning och gemytlig samvaro.

Caféerna drivs inte i vinstsyfte. Eventuell behållning redovisas på föreningens årsmöte och används till bruksföremål, textilier och liknande till Parhuset.

Har du förslag på lämplig gäst/underhållare? Vill du vara med och hjälpa till? Har du möjlighet att baka något till caféet? Välkommen att höra av dig till: parhuset@gmail.com

Barn- och Ungdomsverksamhet i Daretorpsbygdens intresseförening

Vår ungdomsverksamhet riktar sig till främst till barn mellan åldrarna 10-15 runtom i bygden, men vi välkomnar även de som inte bor där.

Vi träffas varannan torsdag mellan kl. 18-20 där vi hittar på allt möjligt kul. Det kan vara allt från vandringar, filmkvällar, cykelturer, övernattningar, fiskedagar, fri lek, uteträning mm mm. Vid varje tillfälle brukar vi ha en liten måltid tillsammans.

Vi brukar oftast hålla till i Parhuset, men ibland kan vi även vara på andra ställen. I denna verksamhet samarbetar vi i Daretorpsbygdens intresseförening med Svenska kyrkan och Vuxenskolan.

Kontaktperson: Terèse Cedin
Mobiltelefon 0733661490
Mejl theresecedin@gmail.com

Gruppverksamhet och studiecirklar i Parhuset

Qigong – Mjuka rörelser för kropp och själ!

onsdagar kl 18.30
Kontakt Else-Marie Bertilsson 0730828131

Akvarell-Kreativ glädje

torsdagar 9.30- 12.30
Kontakt Irene Hjelm, 0502-20125

Underhåll- byggprojekt

Denna arbetsgrupp är fokuserad på allt praktiskt arbete som behövs för underhåll och utbyggnad av föreningens anläggning. I gruppen finns mycket hantverkskunnande och kompetens. Gruppen träffas oftast på tisdagskvällar.

Kontakt P-P Stark, 0502-20114
Kjell Gustavsson, 0502-20145

Torpinventering

Sedan några år arbetar föreningen i studiecirkelform för att slutföra den torpinventering som påbörjades i början av 1990-talet. Då bedrevs inventeringen under några år men hamnade sedan i malpåse. Idag är ett 15-tal personer involverade i arbetet att leta reda på de försvunna stugor och torp som är markerade på den häradsekonomiska kartan från 1877. Platserna där bostaden stått markeras i terrängen med en skylt i aluminium. Vi fotograferar och noterar hur det ser ut där idag samt tar GPS-kordinater. Dessa uppgifter kompletteras sedan med information hämtad från bland annat husförhörslängder, skifteskartor samt den lokala berättartraditionen. Planeringen för detta arbete är att torpinventering ska publiceras i den tredje boken om vår socken Daretorp.

Tisdagar 18-21
Kontakt Gösta Johansson, 0502-13181