Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here

Årsmöte

mote

Det har varit årsmöte för Daretorpsbygdens Intresseförening. Föreningen har under år 2016 haft en mycket livlig verksamhet med tipspromenader, trivselcaféer, sommarcaféer och julmarknad. Dessutom har föreningen ett flertal cirkelverksamheter som torpinventering, sågverksinventering, konstgrupp, qigong och Vi unga. Utställningen Årsringar – Skog & Skogsbruk har visats för grupper och enskilda. Utställningen har under årets kompletterats med en fröklängningsmaskin vilken kommer att köras vid föreningens tipspromenad på Annandag Påsk. Årsmötesförhandlingarna genomfördes med Per-Olof Graaf som ordförande. Följande styrelse valdes: Ordförande Jonny Nilsson – nyval, ordinarie styrelseledamöter Peter Dagman och Kenneth Gustavsson-nyval, Helena Dagman, Kjell Gustavsson, Magnus Hedström, Lennart Carlsson, Per-Philip Stark, Margareta Stark samtliga omval samt Lennart Hagenvind hedersledamot Suppleanter: Bosse Gustavsson, Therese Cedin, Tina Jeppesen, Gotthard Persson samtliga omval och Else-Marie Bertilsson-nyval Revisorer: Mats Bengtzon och Eva Frejdh-omval Revisorssuppleant: Per Karlsson-nyval Dataansvarig: Jan Klang Konstansvarig: Irene Hjelm Herbert Hjelm, Per Karlsson, Gösta Johansson och Else-Marie Bertilsson som avsagt sig omval har avtackats med en blomsterbukett. Nyvalde ordföranden Jonny Nilsson har efter årsmötet avsagt sig uppdraget varför föreningen vid sitt konstituerande möte 2017-04-03 utsett Helena Dagman som ordförande. Gotthard Persson utsågs att ersätta Helena Dagman som ordinarie ledamot och Jonny Nilsson valdes att ersätta Gotthard Persson som suppleant Föreningen ser nu fram mot ytterligare ett intressant och aktivt år och hälsar alla välkomna till de olika aktiviteterna Enl uppdrag Else-Marie Bertilsson