Föreningens historia

Daretorpsbygdens Intresseförening

Historia 1995- 2005

1995

Daretorpsbygdens Intresseförening bildas 30 mars 1995. I april hålls det första Trivselcaféet. Två busskurer kom på plats i Gälleberg. Bingolottoförsäljningen startar. Företagarträffar, barnverksamhet, Taberas och föredragskvällar anordnas.

1996

Intensivt arbete för att starta lokal barnomsorg. Innan årsskiftet bildas den kooperativa barnomsorgen. Vi gör studiebesök hos Brandstorps hembygdsförening och arrangerar en kväll om amerikaemigranter med Arne Sträng. Daretorps småstjärnor uppträder. Byssjan inköps. Föreningen får på hösten en förfrågan om intresse av parhuset vid semesterbyn. ÅV-stationen kommer på plats.

1997

Två dagmammor anställs i kooperativet. Parhuset dokumenteras och plockas ner. Uppbyggnadsarbetet startar. Takstolskalas under sen höst. Föreningen utses till årets bygdegrupp i Skaraborg. Tipspromenader och julmarknad. Hastigheten på vägen genom Gälleberg sänks vid årsskiftet 97/98. Återvinningsstations framtid är räddad.

1998

24 barn inskrivna i barnomsorgen. Parhusbygget fortgår. Skänkt virke sågas. Under Daretorpsdagen finns Gällebergskragen att bese i ett av husets ännu oinredda rum. Under året arrangeras julmarknad och Taberas, tipspromenader och sommarfest med Yellow Cats. Genom Allmänna arvsfonden får föreningen en större mängd yttre lösöre från Ödbogården i Tidaholm.

1999

Arbetet med Parhuset fortgår oförtrutet, två kvällar i veckan samt lördagsförmiddagar. Grillkvällar, kräftskiva, tipspromenader och julmarknad arrangeras. Ett antal äldre jaktvapen med lokal historia köps in. På årsmötet i mars tilldelas Britha och Gösta Ehn det nyinstiftade utmärkelsen Årets Daretorpare.

2000

Parhuset börjar användas mer och mer för möten, kulturarrangemang, barnomsorgens verksamhet men också för uthyrning. Uthuset med toaletter och förråd står klart. År 2000 genomförs också den 10:e och hittills sista Daretorpsdagen i samarrangemang med bygdens övriga organisationer och företag. Pub- och grillkvällar, kräftskiva och tipspromenader genomförs vid Parhuset samt julmarknad. I november stängs Gällebergs Handel och ledamöter i föreningens styrelse gör kraftfulla insatser för att hitta en lösning på fastighetens framtid.

2001

Föreningen förvärvar återstoden av Handelns tidigare tomt mellan Grushålevägen och den allmänna väg som går över Handelns gårdsplan. Föreningen får därmed två uthus för förvaring av virke, ved och annat material. Under året arrangeras tipspromenader, sommarkafé, må-bra-gympa, filmtajm, sommarlovsaktiviteter, bildvisning samt en diskussionskväll om vargstammens utbredning. Efter trägen uppvaktning lovar Posten att Gälleberg får behålla sin postlåda.

2002

Arbetsinsatserna för att färdigställa huset fortgår. Vi får en större mängd gamla foton och tidningsklipp som studeras i studiecirkel. Under året arrangeras tipspromenader, höst- och julmarknad, må-bra-kvällar och en bildvisning om Häradsallmänningens gränsstenar. Radio Skaraborg sänder ett längre inslag Daretorpsbygdens Intresseförening, flera av föreningens aktiva medlemmar medverkar.

2003

Under året arrangeras fotocirkel, må-bra-kvällar, tipspromenader, höst- och julmarknader samt två föredragskvällar om Tidaholms industrihistoria med Hans Hellman respektive Svea Rikes vagga med Lars Bägerfelt. Arbetet på huset fortgår och vedskjul byggs. Föreningen köper in ett tiotal äldre motorsågar.

2004

Föreningen sköter garderoben åt Labbåsrevyn i februari. Ett av skjulen får nytt plåttak. Barnomsorgen flyttar in i församlingshemmet och omvandlas till ett dagis. Må-bra-kvällar och fotocirkeln fortgår liksom tipspromenader och marknader. Klockarestan står i fokus under ett välbesökt arrangemang om vår lokala historia.

2005

Barnomsorgen har 30 inskrivna barn och sysselsätter tre fastanställda och två timvikarier. De sista golven i Parhuset slipas och lackas, fönsterfoder och en del övrigt finsnickeri slutförs. Nya möbler till samlingssalen köps in. Föreningen håller sitt 10:e årsmöte.

Visste du detta om Daretorpsbygdens Intresseförening….

  • Omkring 250 sammankomster har arrangerats mellan åren 95 och 05.
  • Därtill kommer minst lika många studiecirkelträffar och interna möten.
  • Arbetsträffarna för Parhusets uppbyggnad, tisdag och torsdagskvällar samt lördagar nästan varje vecka under drygt tre år, ÄR INTE INRÄKNADE.
  • Trivselcaféet arrangerar 8-10 sammankomster per år och firar 10 år i april 2005.
  • Dryga 90 av arrangemangen är tipspromenader, med ett genomsnittligt deltagande på cirka 50 personer per gång.
  • Drygt 2200 promenadfrågor har gjorts under åren.
  • Daretorpsdagen arrangerades årligen mellan 1991 och 2000.