Skogsmuseet

Bilder

ÅRSRINGAR

Skog och Skogsbruk i forna dagar

Skogen på Hökensås har brukats som allmänning i säkert 1000 år. År 1286 gav Magnus Ladulås Visingsöborna rätt att bruka skogen på samma sätt som Falbygdens bönder redan då gjorde av hävd. De fick hämta virke till husbyggnad och vedbrand samt släppa sina kreatur på skogsbete. Brevet har Magnus Ladulås undertecknat på Ettaks Kungsgård, i Velinga socken.

Idag är Hökensås Häradsallmänning en vital organisation som bevakar intresset för de ca 1000 jordbruksfastigheter på Falbygden och Visingsö som alltjämt är delägare i skogen.

Skogen är bygdens historia och skogen har format Daretorpsbygden. Hos Daretorpsbygdens Intresseförening i Gälleberg finns nu ett av södra Sveriges få Skogsmuseum. Utställningen bär namnet ”Årsringar, skog och skogsbruk i forna dagar”. Här visas skogbrukets olika redskap och verktyg från förra hälften av 1900-talet men också material från andra näringar som är beroende av skogen, exempelvis jakt- och fiske-utrustning och bärplockningens hjälpmedel.

Andra områden som visas är exempelvis den storskaliga framställning av tjära som pågick under 1940-talet i Blåhult. Här visas även hur allmogen kunde tjäna en extra slant på att plocka kottar till fröklängning, skörda tallris till tvålfabriken i Jönköping eller ta beting på skogsplantering.

I utställningen visas också en samling om cirka 100 motorsågar.

Skogsmuseet Årsringar är i ständigt ”working progress” och nya föremål kommer ständigt. Just nu pågår arbete för att lyfta fram några av bygdens många snickeriverksamheter.

Gruppvisning: entré 70 kr inklusive fika. Bokning och förfrågning: 0705305442 & 0730748672 eller dagmanhelena@gmail.com

Skogsmuseet i Daretorp ingår i museenätverket, Skog & Trä. Se länk nedan

Skog & Trä Skogsmuseer i Sverige

NAV industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst