Studiecirklar

Gruppverksamhet och studiecirklar i Parhuset

Qigong – Mjuka rörelser för kropp och själ!

onsdagar kl 18.30
Kontakt Else-Marie Bertilsson 0730828131

Akvarell-Kreativ glädje

torsdagar 9.30- 12.30
Kontakt Irene Hjelm, 0502-20125

Underhåll- byggprojekt

Denna arbetsgrupp är fokuserad på allt praktiskt arbete som behövs för underhåll och utbyggnad av föreningens anläggning. I gruppen finns mycket hantverkskunnande och kompetens. Gruppen träffas oftast på tisdagskvällar.

Kontakt P-P Stark, 0502-20114
Kjell Gustavsson, 0502-20145

Torpinventering

Sedan några år arbetar föreningen i studiecirkelform för att slutföra den torpinventering som påbörjades i början av 1990-talet. Då bedrevs inventeringen under några år men hamnade sedan i malpåse. Idag är ett 15-tal personer involverade i arbetet att leta reda på de försvunna stugor och torp som är markerade på den häradsekonomiska kartan från 1877. Platserna där bostaden stått markeras i terrängen med en skylt i aluminium. Vi fotograferar och noterar hur det ser ut där idag samt tar GPS-kordinater. Dessa uppgifter kompletteras sedan med information hämtad från bland annat husförhörslängder, skifteskartor samt den lokala berättartraditionen. Planeringen för detta arbete är att torpinventering ska publiceras i den tredje boken om vår socken Daretorp.

Tisdagar 18-21
Kontakt Gösta Johansson, 0502-13181