Daretorps interaktiva skogsmuseum

Leaderprojektet Daretorps interaktiva skogsmuseum startade upp i maj 2019 med en studie- och inspirationsresa till Glasets hus i Limmared och Årås Kvarn i Kölingared.

Under sensommaren startade arbetet upp med att dokumentera alla föremål samt bygga om museet enligt de nya intensionerna. En projektledare anställdes på 75 procent från 1 oktober. Denna resurs har fått utbildning för att kunna börja bygget av en lokal databank. Målet är att digitalisera museets samlingar så att dessa blir sökbara för besökarna och göra museets information tillgängligt för alla åldrar.

Ett nytt ljud och bildanläggning kunde under hösten hålla den första temakvällen om skog och skogsbruk.