Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here

Örtugen

Ulf, Else-Marie, Peter

 

Onsdag 6 april var en stor dag för Daretorpsbygdens Intresseförening, då 3 representanter för föreningen var i Örebro för att närvara på Skogshistoriska Sällskapets årsmöte samt ta emot Sällskapets Örtug nr 49 vilket överlämnades av Erik Valinger. Motiveringen till örtugen var: Örtug nummer 49 tilldelas Daretorpsbygdens lntresseförening, representerad av dess ordförande Else-Marie Bertilsson, för uppbyggnaden av Daretorps Skogsmuseum med utställningen Arsringar, skog och skogsbruk i forna dagar. Daretorpsbygdens lntresseförening i Daretorp, strax öster om Tidaholm, bildades 1995. Föreningen är mycket aktiv och har idag cirka 150 medlemmar. Redan vid starten fanns idéer om att uppföra ett skogsmuseum. Man började verksamheten med att överta och flytta ett förfallet parhus från Hökensås till dess nuvarande plats i Gälleberg. Huset renoverades och stod färdigt år 2005. Året därpå togs det första spadtaget till Kulturladan/Skogsmuseet som uppfördes av föreningens medlemmar. Virket, företrädesvis vindfällen från stormen Gudrun, skänktes av traktens skogsägare och företag, med Hökensås häradsallmänning som störste givare. Upparbetning, sågning och torkning utfördes ideellt av föreningens medlemmar, med bara mindre EU-bidrag. Byggnaden stod färdig 2008 då arbetet med att inreda museet med skogsredskap och utrustning påbörjades. Mycket utrustning och redskap skänktes – och skänks fortfarande – till museet. Kulturladan/Skogsmuseet invigdes sommaren 2014. I skogsmuseet, som speglar ortens skogsbruk, finns idag mellan 300 och 400 redskap. Ett antal bildspel från hästkörning till slutavverkning med moderna maskiner finns också att beskåda. Likaså finns information om några av ortens tidigare skogliga verksamheter, som till exempel fröklängning, tjärframställning och tillverkning av tallbarrstvåI. Allt presenteras mycket pedagogiskt och överskådligt. Skogsmuseet besöks årligen av mellan 1 500 och 2 000 personer. Föreningen har också startat och genomfört ett antal studiecirklar om bygdens historia som resulterat i två böcker om Daretorpsbygden. En tredje lär vara på gång. För närvarande pågår en studiecirkel om ortens alla tidigare och numera nedlagda sågverk. Grattis till Örtugen nr 49 önskar Skogshistoriska Sällskapet! Skogshistoriska Sällskapets Örtug Örtugen är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde. Speciellt uppmärksammas insatser inom den skogshistoriska amatörforskningen. Örtugar kan även ges till studenter som skrivit förtjänstfulla skogshistoriska uppsatser. Högst tre Örtugar per år delas ut och utdelningen sker främst i samband med Sällskapets årsstämma. En Örtug består av ett diplom och en penningsumma (f. n. 5 000 kr). Örtugar har utdelats sen 1995. Styrelsen i Skogshistoriska Sällskapet beslutar om utdelning av Örtugar. Örtug ar benämningen på ett medeltida mynt som först slogs på Gotland på 1300-1400talet.