Påskpromenaden den 13/4 i Parhuset är inställd pga smittorisken av corona